- เข้าใจความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าของเรา
- นำเสนอและสร้างความเห็นพ้องทางความคิดทางการตลาดกับลูกค้า
- การสร้างและปรับแต่งข้อความสำคัญ
- นำเสนอและภาพรวมโครงสร้างและรูปลักษณ์
- แก้ปัญหาพบในการผลิต

- ออกแบบเว็บไซต์ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
- การใช้รูปภาพที่จำเป็นและเหมาะสม
- การสร้างรายละเอียดด้านกราฟิก, และภาพถ่าย
- สร้างโครงสร้างเว็บไซต์และการออกแบบเวปหน้าต่างๆ
- การผลิตเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์

- การออกแบบเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและอยู่ในอันดับต้นๆของ search engine หลายๆบริษัทอ้างว่ามีการให้บริการ SEO (Search Engine Optimisation) สำหรับเว็บไซต์ แต่ในความเป็นจริงเว็บไซต์จะต้องออกแบบตั้งแต่เริ่มแรกสำหรับการแสดงผลที่ดีและ ง่ายสำหรับ search engine ในการตรวจพบ
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดในการดึงดูดผู้ใช้เว็บไซต์ เช่น สร้างการ links, ลงทะเบียน, การขอรับข้อมูลข่าวสาร, แบบฟอร์มความคิดเห็น
- ให้คำแนะนำและการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตหรืออีกความหมายคือการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • Web Site Hosting using world class thrid party servers
  • Domain Name Registration
  • Site management with regular backups and updates
  • Monitoring an updating performance and providing reports

- การออกแบบโลโก้และตราสินค้าของบริษัท
- โบรชัวร์, ใบปลิวแผ่นพับและจดหมายข่าว
- จดหมายและนามบัตร
- งานโฆษณาสิ่งพิมพ์

บริการด้านเว็บไซต์และการออกแบบงานกราฟฟิค แบบมืออาชีพ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของบอลทอง, โดยเลื่อนเมาส์ไปยังหัวข้อต่างๆ ด้านล่าง

  • สร้างแนวคิดเว็บไซต์
  • การออกแบบเว็บไซต์
  • การตลาดทางอินเทอร์เน็ต
  • การบริการด้านโฮสติ้งสำหรับเว็บไซต์
  • บริการออกแบบงานกราฟฟิค